HP LaserJet 1000 Printer - Feilmeldinger på skjermen

background image

Feilmeldinger på skjermen

Feilmeldinger på skjermen

Feilmelding

Løsning

Skriveren svarer ikke

Kontroller følgende:

Klar-lampen lyser.

Strømledningen og USB-kabelen er rett tilkoblet.

OBS!

Før du kobler kabelen til skriveren, må du alltid koble ut skriveren. Hvis ikke
kan skriveren bli skadet.

Ikke tilgang til utgang (brukes
av et annet program)

Prøv følgende:

Start datamaskinen på nytt.

Pass på at du bare kjører ett program om gangen.

Ulovlig handling/Generell
beskyttelsesfeil/Utskriftskø 32
feil

Det oppstod et problem med datasystemressursene (minne eller harddisk) i
Windows. For å rette opp denne feilen må du starte datamaskinen på nytt.

For å unngå at denne feilen skal oppstå flere ganger, kan du følge noen av
disse anbefalingene:

Kjør færre programmer på én gang. Lukk programmer som du ikke
bruker, istedenfor å minimere dem. Programmer som skjermbeskytter,
viruskontroll, statusprogramvare, faks- eller svareprogramvare og
menyprogrammer bruker ressurser som du kan trenge for å skrive ut.

Unngå oppgaver som krever mye minne, som å sende faks, eller kjøre
videoklipp mens utskriften pågår.

Slett alle temp-filene (fil_navn.tmp) fra underkatalogen Temp, for
eksempel C:\Windows\Temp.

Skriv ut med lavere oppløsning.

background image

42 Kapittel 6 Feilsøke skriveren

NOWW