HP LaserJet 1000 Printer - Problemer med håndtering av utskriftsmateriale

background image

Problemer med håndtering av utskriftsmateriale

Problemer med håndtering av utskriftsmateriale

Problem

Løsning

Fastkjørt utskriftsmateriale

Se

Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Forsikre deg om at du skriver ut med utskriftsmateriale som oppfyller
spesifikasjonene. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil

vite mer.

Forsikre deg om at du skriver ut med utskriftsmateriale som ikke er
krøllet, brettet eller ødelagt.

Sjekk at skriveren er ren. Se

Rengjøre skriverens bane for

utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Hvis du skriver til den rette papirbanen, må du lukke og åpne dekslet for å
forsikre deg om at utløserarmene for fastkjørt utskriftsmateriale er lukket.

Utskriften er forskjøvet (skjev)

Se

Sideskjevhet

hvis du vil vite mer.

Juster skinnene for utskriftsmateriale til bredden og lengden på
materialet du bruker, og skriv ut på nytt. Se

Skriverens skinner for

utskriftsmateriale

eller

Legge utskriftsmateriale i papirskuffene

hvis du

vil vite mer.

Mer enn ett ark mates gjennom
skriveren om gangen

Papirskuffen kan være overfylt. Se

Legge utskriftsmateriale i

papirskuffene

hvis du vil vite mer.

Pass på at utskriftsmaterialet ikke har skrukker, bretter eller andre
former for skade.

Skriverens skillepute kan være slitt. Se

Bytte skriverens skillepute

hvis

du vil vite mer.

Skriveren tar ikke
utskriftsmateriale fra
papirskuffen.

Papirmatervalsen kan være skitten eller ødelagt. Se

Rengjøre matervalsen

eller

Bytte matervalsen

for instruksjoner.

Skriveren krøller
utskriftsmateriale

Se

Krøll eller bølge

hvis du vil vite mer.

Åpne det rette utskriftsdekslet for å skrive i rett bane. Se

Skriverens

utskriftsbaner

eller

Utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Det utskrevne utskriftsmateria-
let ender opp på galt sted.

Åpne eller lukk det rette utskriftsdekslet, alt etter hvilken papirbane du vil
bruke. Se

Skriverens utskriftsbaner

hvis du vil vite mer.

background image

NOWW

Finne løsningen 43

Utskriftsjobben går svært sakte Maksimumhastigheten for skriveren er ti sider per minutt. Skriverjobben kan

være veldig kompleks. Prøv følgende:

Reduser dokumentets kompleksitet (du kan for eksempel redusere
antallet av komplekse grafiske elementer).

Få tilgang til skriveregenskapene i skriverdriveren. Se

Skriveregenskaper

(driver)

hvis du vil vite mer. Klikk kategorien Papir, velg Vanlig papir fra

nedtrekkslisten Optimer for og klikk OK.

Merk

Dette kan gjøre at toneren ikke fester seg ordentlig på tykt
utskriftsmateriale.

Smalt eller tykt utskriftsmateriale senker utskriftshastigheten. Bruk
normalt utskriftsmateriale.

Utskriftshastighet er basert på PC-prosessorhastighet, mengde minne
og hvor mye tilgjengelig plass det er på harddisken på PC-en. Prøv å
øke disse komponentene.

Problemer med håndtering av utskriftsmateriale (forts.)

Problem

Løsning

background image

44 Kapittel 6 Feilsøke skriveren

NOWW