HP LaserJet 1000 Printer - Problemer med skriverprogramvaren

background image

Problemer med skriverprogramvaren

Problemer med skriverprogramvaren

Problem

Løsning

En skriverdriver for HP LaserJet
1000-skriveren er ikke synlig i mappen
for Skrivere

Installer skriverprogramvaren på nytt. I Windows-systemkurven
klikker du Start, velger Programmer, klikker HP LaserJet 1000
og klikker Avinstaller. Ta ut strømledningen fra skriveren.
Installer skriverprogramvare fra CD-ROM-en. Koble
strømledningen til skriveren igjen.

Merk

Lukk programmer som kjøres. Hvis du vil lukke et program som
har et ikon i systemkurven, høyreklikker du på ikonet og velger
Lukk eller Deaktiver.

Prøv å koble USB-kabelen i en annen USB-utgang på PC-en.

Hvis du prøver å skrive ut til en delt skriver, klikker du Start i
Windows-systemkurven, velger Innstillinger og velger
Skrivere. Dobbeltklikk på ikonet Legg til skriver. Følg
instruksjonene i Veiviser for skriver. Se

Installere delte skrivere

hvis du vil vite mer.

En feilmelding ble vist under
programvareinstallasjonen

Installer skriverprogramvaren på nytt. I Windows-systemkurven
klikker du Start, velger Programmer, klikker HP LaserJet 1000
og klikker Avinstaller. Ta ut strømledningen fra skriveren.
Installer skriverprogramvare fra CD-ROM-en. Koble
strømledningen til skriveren igjen.

Merk

Lukk programmer som kjøres. Hvis du vil lukke et program som
har et ikon i systemkurven, høyreklikker du på ikonet og velger
Lukk eller Deaktiver.

Kontroller mengden ledig plass på stasjonen der du installerer
skriverprogramvaren. Frigjør så mye plass du kan, hvis det er
nødvendig, og installer skriverprogramvaren på nytt.

Kjør Diskdefragmentering hvis det er nødvendig, og installer
skriverprogramvaren på nytt.

Skriveren er i Klar-modus, men
ingenting skrives ut

Installer skriverprogramvaren på nytt. I Windows-systemkurven
klikker du Start, velger Programmer, klikker HP LaserJet 1000
og klikker Avinstaller. Ta ut strømledningen fra skriveren.
Installer skriverprogramvare fra CD-ROM-en. Koble
strømledningen til skriveren igjen.

Merk

Lukk programmer som kjøres. Hvis du vil lukke et program som
har et ikon i systemkurven, høyreklikker du på ikonet og velger
Lukk eller Deaktiver.

Skriv ut en motortestside. Se

Skrive ut en motortestside

hvis du

vil vite mer.

background image

46 Kapittel 6 Feilsøke skriveren

NOWW