HP LaserJet 1000 Printer - Statuslysmønstre

background image

Statuslysmønstre

Statuslysmønstre

Statuslampe

Skriverens tilstand

Handling

Klar

Skriveren er klar til å skrive ut.

Ingen handling behøves.

Under behandling

Skriveren mottar eller behandler data.

Vent mens jobben skrives ut.

Rengjøringsmodus/motortest

En rengjøringsside eller motortestside
skrives ut.

Vent til rengjøringssiden er ferdig skrevet ut og
skriveren er i Klar-modus. Dette kan ta opptil to
minutter.
Vent til motortestsiden er ferdig skrevet ut og
skriveren er i Klar-modus.

Ikke nok minne

Skriveren har ikke nok minne.

Siden som skrives ut, kan være for kompleks for
skriverens minnekapasitet. Prøv lavere
oppløsning. Se

Forstå innstillinger for

utskriftskvalitet

hvis du vil vite mer.

Deksel åpent, ikke utskriftsmateriale,
ingen tonerkassett, fastkjørt
utskriftsmateriale eller armene for
fastkjørt utskriftsmateriale er nede.

Skriveren er i en feilstatus som krever
at en operatør må hjelpe til, eller annen
hjelp.

Kontroller følgende:

Tonerdekslet er lukket helt igjen.

Det er lagt i utskriftsmateriale. Se

Legge

utskriftsmateriale i papirskuffene

hvis du vil

vite mer.

Tonerkassetten er installert i skriveren på
rett måte. Se

Bytte tonerkassetten

hvis du

vil vite mer.

Det er ikke fastkjørt utskriftsmateriale. Se

Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale

hvis du vil

vite mer.

Utløserarmene for utskriftsmateriale er i
stående stilling.

Symbol for ”lys av”

Symbol for ”lys blinker”

Symbol for ”lys på”

Forklaring på statuslamper

background image

40 Kapittel 6 Feilsøke skriveren

NOWW

Skriverklargjøring

Skriveren klargjøres.

Ingen handling behøves.

Uopprettelig feil

Begge lamper lyser.

Koble ut skriveren i 5 minutter, og koble den
deretter tilbake igjen.

Hvis skriveren fremdeles har en feil, kan du
kontakte HP-støtte. Se

Service og støtte

.

USB-kabelen er ikke tilkoblet, eller det
er ikke strøm

Begge lamper er av.

Kontroller at det er strøm.

Ta ut begge endene av strømledningen, og
sett dem inn igjen.

Ta ut strømledningen, koble fra begge
endene på USB-kabelen, koble til begge
endene på USB-kabelen igjen og sett i
strømledningen igjen.

OBS!

Før du kobler kabelen til skriveren, må du alltid
koble ut skriveren. Hvis ikke kan skriveren bli
skadet.

Statuslysmønstre (forts.)

Statuslampe

Skriverens tilstand

Handling

background image

NOWW

Finne løsningen 41