HP LaserJet 1000 Printer - Utskriftssiden er forskjellig fra det som ble vist på skjermen.

background image

Utskriftssiden er forskjellig fra det som ble vist på skjermen.

Problemer med utskrift

Problem

Løsning

Uleselig, feil eller ufullstendig tekst

USB-kabelen kan være løs eller defekt. Prøv følgende:

Prøv å skrive ut en jobb som du vet virker.

Hvis mulig, kan du koble USB-kabelen og skriveren til en annen
datamaskin og prøve å skrive ut en jobb som du vet virker.

Ta ut strømledningen, koble fra begge endene på USB-kabelen,
koble til begge endene på USB-kabelen igjen og sett i
strømledningen igjen.

OBS!

Før du kobler kabelen til skriveren, må du alltid koble ut skriveren.
Hvis ikke, kan skriveren bli skadet.

Det kan være at feil skriverdriver ble valgt når programvaren ble
installert. Forsikre deg om at HP LaserJet 1000 er valgt i
skriveregenskaper.

Det kan være et problem med programmet. Prøv å finne et annet
program.

Manglende grafikk eller tekst, eller
sidene er tomme

Kontroller at filen ikke inneholder blanke sider.

Det kan sitte igjen forseglingstape i tonerkassetten. Ta ut
tonerkassetten, og trekk ut forseglingstapen. Installer
tonerkassetten på nytt. Se

Bytte tonerkassetten

hvis du vil vite

mer.

Grafikkinnstillingene i skriveregenskapene passer kanskje ikke for
den aktuelle utskriftsjobben. Prøv en annen grafikkinnstilling i
skriveregenskapene. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil

vite mer.

Sideformat er forskjellig fra andre
skrivere

Hvis du dokumentet ble laget med en gammel skriverdriver, eller en
skriverdriver av forskjellig type, eller innstillingen for skriveregenskaper
i programvaren er forskjellig, kan sideformatet forandres når du prøver
å skrive ut ved hjelp av den nye skriveren eller de nye innstillingene.
Prøv å eliminere problemet ved å endre oppløsningen, størrelsen på
utskriftsmaterialet, skriftinnstillinger og andre innstillinger. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer.

Grafikkvalitet

Grafikkinnstillingene er kanskje ikke passende for din utskriftsjobb.
Kontroller grafikkinnstillingene, for eksempel oppløsningen, i
skriveregenskapene og juster dem etter behov. Se

Skriveregenskaper

(driver)

hvis du vil vite mer.

background image

NOWW

Finne løsningen 45