HP LaserJet 1000 Printer - Forbedre utskriftskvalitet

background image

Forbedre utskriftskvalitet

Denne delen gir informasjon om å identifisere og rette utskriftsfeil.

Lys eller blass utskrift

Tonernivået er lavt. Se

Håndtere tonerkassetten

hvis du vil vite mer.

Det kan være at utskriftsmaterialet ikke oppfyller Hewlett-Packards spesifikasjoner for
utskriftsmateriale (materialet kan for eksempel være for fuktig eller for grovt).
Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Hvis hele siden er lys, kan det hende at innstillingen for utskriftstetthet er justert for mye opp
eller at EconoMode er være skrudd på. Få tilgang til skriveregenskaper.
Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer. Klikk på kategorien for Konfigurering og

juster innstillingen for Utskriftstetthet. Klikk på kategorien Etterbehandling og fjern merket
for EconoMode (spar toner). Se

Spare toner

hvis du vil vite mer.

Tonerflekker

Det kan være at utskriftsmaterialet ikke oppfyller Hewlett-Packards spesifikasjoner for
utskriftsmateriale (materialet kan for eksempel være for fuktig eller for grovt).
Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Det kan være at skriveren må renses. Se

Rengjøre skriveren

eller

Rengjøre skriverens bane

for utskriftsmateriale

for instruksjoner.

Bitutfall

Et enkelt ark med utskriftsmateriale kan være defekt. Prøv å skrive ut jobben på nytt.

Fuktighetsinnholdet i utskriftsmaterialet er ujevnt fordelt, eller utskriftsmaterialet har fuktige
flekker på overflaten. Prøv å skive ut med et nytt utskriftsmateriale. Se

Spesifikasjoner for

utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Utskriftsmaterialet er dårlig. Produksjonsprosessene kan føre til at enkelte områder avviser
toner. Forsøk en annen type eller merke utskriftsmateriale.

Tonerkassetten kan være ødelagt. Se

Håndtere tonerkassetten

hvis du vil vite mer.

Loddrette streker

Kontroller at papirskuffdekselet er på plass.

Den fotofølsomme trommelen i tonerkassetten har antageligvis fått en ripe. Installer en ny
HP-tonerkassett. Se

Bytte tonerkassetten

hvis du vil vite mer.

Grå bakgrunn

Kontroller at papirskuffdekselet er på plass.

Få tilgang til skriveregenskaper. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer. Klikk på

kategorien for Konfigurering og reduser innstillingen for Utskriftstetthet. Dette minsker
bakgrunnsskyggen.

Skift til en utskriftsmaterialtype med lavere vekt. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis

du vil vite mer.

Kontroller skrivermiljøet. Svært tørre forhold (lav luftfuktighet) kan øke bakgrunnsskyggen.

Installer en ny HP-tonerkassett. Se

Bytte tonerkassetten

hvis du vil vite mer.

background image

NOWW

Forbedre utskriftskvalitet 47

Tonerflekker

Hvis det er tonerflekker i forkant av utskriftsmaterialet, kan det være at papirskinnene er
skitne. Tørk skinnene for utskriftsmateriale med en tørr klut som ikke loer. Se

Identifisere

skriverens komponenter

eller

Rengjøre skriveren

hvis du vil vite mer.

Sjekk utskriftsmaterialets type og kvalitet.

Forsøk å installere en ny HP-tonerkassett. Se

Bytte tonerkassetten

hvis du vil vite mer.

Temperaturen på varmeelementet kan være for lav. Få tilgang til skriveregenskaper.
Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer. Klikk kategorien Papir og kontroller at du

har valgt passende utskriftsmedia fra nedtrekkslisten Optimer for.

Løs toner

Rengjør skriveren innvendig. Se

Rengjøre skriveren

hvis du vil vite mer.

Sjekk utskriftsmaterialets type og kvalitet. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil

vite mer.

Forsøk å installere en ny HP-tonerkassett. Se

Bytte tonerkassetten

hvis du vil vite mer.

Få tilgang til skriveregenskaper. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer. Klikk

kategorien Papir og kontroller at du har valgt passende utskriftsmedia fra nedtrekkslisten
Optimer for.

Koble skriveren direkte til en AC-stikkontakt istedenfor i en skjøtekontakt.

Loddrette gjentatte merker

Tonerkassetten kan være ødelagt. Hvis merkene gjentas på samme sted på siden, må du
installere en ny HP-tonerkassett. Se

Bytte tonerkassetten

hvis du vil vite mer.

Det kan være toner på innvendige deler. Se

Rengjøre skriveren

hvis du vil vite mer. Hvis det

er merker på baksiden av arket, vil problemet sannsynligvis rette seg selv etter noen få
utskrevne sider.

Få tilgang til skriveregenskaper. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer. Klikk

kategorien Papir og kontroller at du har valgt passende utskriftsmedia fra nedtrekkslisten
Optimer for.

Tegn som ikke er formet riktig

Hvis tegn er utformet galt, og bildene virker hule, kan utskriftsmaterialet være for glatt. Prøv et
annet utskriftsmateriale. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Hvis tegn er utformet galt, og lager en bølgevirkning, kan skriveren trenge service. Skriv ut
Windows-testsiden. Hvis tegnene er utformet galt, tar du kontakt med en HP-autorisert
forhandler eller servicerepresentant. Se

Service og støtte

hvis du vil vite mer.

Sideskjevhet

Forsikre deg om at utskriftsmaterialet er lagt i på riktig måte, og at skinnene for utskriftsmate-
rialet ikke er for stramme eller for løse i forhold til bunken med utskriftsmateriale. Se

Legge

utskriftsmateriale i papirskuffene

hvis du vil vite mer.

Papirskuffen kan være overfylt. Se

Legge utskriftsmateriale i papirskuffene

hvis du vil vite

mer.

Sjekk utskriftsmaterialets type og kvalitet. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil

vite mer.

background image

48 Kapittel 6 Feilsøke skriveren

NOWW

Krøll eller bølge

Sjekk utskriftsmaterialets type og kvalitet. Både høy temperatur og luftfuktighet kan få papiret
til å krølle seg. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Utskriftsmaterialet kan ha vært i papirskuffen for lenge. Snu bunken med utskriftsmateriale i
skuffen. Prøv også å rotere utskriftsmaterialet 180° i papirskuffen.

Åpne det rette utskriftsdekslet, og prøv å skrive rett gjennom. Se

Skriverens utskriftsbaner

hvis du vil vite mer.

Temperaturen på varmeelementet kan være for høy. Få tilgang til skriveregenskaper. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer. Klikk kategorien Papir og kontroller at du har

valgt passende utskriftsmedia fra nedtrekkslisten Optimer for.

Skrukker eller bretter

Sjekk at utskriftsmaterialet er lagt i på riktig måte. Se

Legge utskriftsmateriale i papirskuffene

hvis du vil vite mer.

Sjekk utskriftsmaterialets type og kvalitet. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil

vite mer.

Åpne det rette utskriftsdekslet, og prøv å skrive rett gjennom. Se

Skriverens utskriftsbaner

hvis du vil vite mer.

Snu bunken med utskriftsmateriale i skuffen. Prøv også å rotere utskriftsmaterialet 180° i
papirskuffen.

Kontur av tonerspredning

Få tilgang til skriveregenskaper. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer. Klikk

kategorien for Konfigurering og velg i Overfør innstilling.

Hvis tegnene er omgitt av store mengder toner, kan det være at papiret avviser toner. (En liten
mengde tonerspredning er vanlig ved laserutskrift.) Prøv en annen type utskriftsmateriale. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Snu bunken med utskriftsmateriale i skuffen.

Bruk utskriftsmateriale som er utviklet for laserskrivere. Se

Spesifikasjoner for

utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

background image

NOWW

Rengjøre skriveren 49