HP LaserJet 1000 Printer - Rengjøre matervalsen

background image

Rengjøre matervalsen

Du kan rengjøre matervalsen i stedet for å bytte den.

Fjern matervalsen som beskrevet i trinn 1-5 i

Bytte matervalsen

.

1

Fukt en klut som ikke loer i isopropylalkohol, og skrubb valsen.

ADVARSEL!

Alkohol er brannfarlig. Hold alkoholen og kluten unna åpen ild. Før du
lukker skriveren og kobler til strømledningen, må alkoholen ha tørket helt.

2

Bruk en tørr klut som ikke loer, og tørk matervalsen for å fjerne skitt
som har løsnet.

3

La matervalsen tørke helt før du setter den inn i skriveren igjen
(se trinn 6-9 i

Bytte matervalsen

).

1

2

3

1

background image

NOWW

Bytte skriverens skillepute 57