HP LaserJet 1000 Printer - Rengjøre skriveren

background image

Rengjøre skriveren

Under utskrift kan det legge seg utskriftsmedia, toner og støvpartikler i skriveren. Med tiden kan
en slik oppsamling føre til problemer med utskriftskvaliteten, f.eks. flekker eller tonersøl. For å
rette opp og forhindre slike problemer, må du rengjøre området rundt tonerkassetten, samt
skriverens bane for utskriftsmateriale. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se i følgende deler:

Rengjøre tonerkassettens område

Rengjøre skriverens bane for utskriftsmateriale

background image

50 Kapittel 6 Feilsøke skriveren

NOWW

Rengjøre tonerkassettens område

Du behøver ikke å rengjøre tonerkassettens område ofte. Hvis du rengjør
dette området, kan det imidlertid forbedre utskriftskvaliteten.

1

Koble fra strømledningen, og la skriveren kjøle seg ned.

2

Åpne tonerdekslet og ta ut tonerkassetten.

OBS!

For å forhindre skader, bør du ikke utsette tonerkassetten for lys. Dekk til
tonerkassetten om nødvendig. Rør heller ikke den svarte overføringsvalsen
av skumgummi inni skriveren, da dette kan ødelegge skriveren.

3

Bruk en tørr klut som ikke loer, og tørk bort restprodukter fra banen til
utskriftsmaterialet og i hulrommet til tonerkassetten.

4

Sett inn tonerkassetten og lukk tonerdekslet.

5

Koble strømledningen til skriveren igjen.

1

2

3

4

5

background image

NOWW

Rengjøre skriveren 51