HP LaserJet 1000 Printer - Skrive ut en motortestside

background image

Skrive ut en motortestside

Motortesten viser deg at skriveren fungerer. Trykk på motortestknappen for å skrive ut en
motortestside.

Motortestsiden skrives enten ut med striper eller i helt svart. Hvis motortestsiden ikke skrives ut,
kan du se

Statuslysmønstre

for mer informasjon. Hvis motortestsiden skrives ut som en hvit side,

kan du se

Manglende grafikk eller tekst, eller sidene er tomme

for mer informasjon.

background image

60 Kapittel 6 Feilsøke skriveren

NOWW

background image

NOWW

61

7