HP LaserJet 1000 Printer - 7 Service og støtte

background image

Service og støtte

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Tilgjengelighet

Maskinvareservice

Utvidet garanti

Retningslinjer for å pakke ned skriveren

Serviceskjema

HP-støtte

Internasjonale salgs- og servicekontorer

background image

  

         !  "

# $ !  ! ! %  "

 

&   ' ( )***   ! 

 +, -  $"
%  %  , - -  % ,  

  " 

' +  %,

!% , "   .

  ,  -  /