HP LaserJet 1000 Printer - Europeisk kundestøttesenter:

background image

6778 6;8 : ::

".

6 8 68 : :

<$&.

6778 6;8 : ::

 

=.

6 8 :7;:

 

> .

6:8 68 : : ;

=%% .

68 68 7 :77

<2 .

678 678 

  

".

698 6:8 : 7 

  

> .

6:8 68 : : 

  .

68 6:8  ; $ .

67;8 :: :99

 

$#.

6 8 : ; 

 

<.

678 698 :::

 

<2  .

67 8 68 9:;? % .

678 68   

!'%.

6798 68 : 7

background image

66 Kapittel 7 Service og støtte

NOWW

Lokale/regionale støttenumre

Hvis du har behov for støtte etter at garantien er utløpt, ekstra produktreparasjoner, eller hvis ditt
land/område ikke står på listen nedenfor, kan du se

Internasjonale salgs- og servicekontorer

.

Argentina

(5411) 4778-8380

Australia

(61) (3) 8877-8000

Belgia (fransk)

(32) (0) 2 626-8807

Belgia (nederlandsk)

(32) (0) 2 626-8806

Brasil

(011) 829-6612

Bulgaria

359 2 960 19 40

Canada

(1) (800) 387-3867

Chile

800-360999

Danmark

(45) 3929-4099

De forente arabiske emirater

971-4-8838454

Filippinene

(63) (2) 867-3551

Finland

(358) 0203-47288

Frankrike

(33) (01) 43-62-3434

Hellas

(30) (0) 619-6411

Hong Kong

(852) 300-28-555

India

(91) (11) 682-6035

Indonesia

(62) (21) 350-3408

Internasjonal (europeisk engelsk)

(44) (171) 512-5202

Irland

(353) (1) 662-5525

Israel

(972) (9) 9 52 48 48

Italia

(39) (2) 264-10350

Japan

(81) (3) 3335-9800

Kina

(86) (10) 6564-5959

Korea

(82) (2) 3270-0700

Korea (utenfor Seoul)

(080) 999-0700

Malaysia

(60) (3) 2695-2566

Malaysia (Penang)

1 300 88 00 28

Mexico 800

427-6684

Nederland

(31) (20) 606-8751

New Zealand

(64) (9) 356-6640 eller
0800 445-543 (grønt
nummer)

Norge

(47) 2211-6299

Polen

(48) (22) 519-0600

Portugal

(351) 21 317-6333

Romania

40 1 315 44 42
eller 01 3154442 (lokalt)

Russland (Moskva)

(7) (095) 797-3520

Russland (St. Petersburg)

7-812 346 7997

Saudi Arabia

971 4 883 8454

Singapore

(65) 272-5300

Spania

(34) (90) 232-1123

Storbritannia

(44) (171) 512-5202

Sveits

(41) (84) 880-1111