HP LaserJet 1000 Printer - Internasjonale salgs- og servicekontorer

background image

Internasjonale salgs- og servicekontorer

Før du ringer et Hewlett-Packard salgs- og servicekontor, må du forsikre deg om at du har valgt
riktig nummer til kundestøttesenteret fra listen i

HP-støtte

. Ikke returner produkter til HPs salgs- og

servicekontorer.

Hvis du vil finne telefonnummeret til salgs- og servicekontoret i ditt område, kan du gå til

http://www.hp.com

. På hovedsiden velger du land eller region, og følger koblingene til HPs kontor-

og kontaktadresser.

background image

NOWW

71

A