HP LaserJet 1000 Printer - Serviceskjema

background image

Serviceskjema

Serviceskjema

Hvem returnerer utstyret?

Dato:

Kontaktperson:

Telefon:

Alternativ kontaktperson

Telefon:

Adresse for returforsendelse:

Spesialinstrukser for
forsendelse:

Hva sendes?

Modellnummer:

Serienummer:

Vennligst legg ved relevante utskrifter når utstyret returneres. Ikke send tilbehør som ikke er nødvendig for
å fullføre reparasjonen (for eksempel papirskuffer, brukerhåndbøker og rensemidler).

Hva må utføres?
1. Beskriv forholdene omkring feilen (Hva besto feilen i? Hva holdt du på med da feilen oppstod? Hvilken
programvare var i bruk? Kan du fremprovosere feilen på nytt?)

2. Hvis feilen inntreffer med jevne mellomrom, hvor lang tid går det mellom hver gang?

3. Er enheten koblet til ett eller flere av følgende? (Oppgi produsent og modellnumre.)
PC:

Modem:

Nettverk:

4. Tilleggsopplysninger:

background image

  

          

! " #$   %   & '  

   
!' '' % '' %&    ' (  

' !$#  
)  * '  & +

 (&  & , -.

/   +

0 1  '

/  & 

 (&  ''  '&