HP LaserJet 1000 Printer - A Skriverspesifikasjoner

background image

Skriverspesifikasjoner

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Spesifikasjoner

FCC-overensstemmelse

Miljømessig produktforvaltningsprogram

Material Safety Data Sheet (Dataark for materialsikkerhet)

Forskriftserklæringer

background image

72 Appendiks A Skriverspesifikasjoner

NOWW