HP LaserJet 1000 Printer - Samsvarserklæring

background image

Samsvarserklæring

ifølge ISO/IEC Guide 22 og EN 45014

Produsentens navn:

Hewlett-Packard Company

Produsentens adresse:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer at produktet

Produktnavn:

HP LaserJet 1000 Series-skriver

Modellnummer:

Q1342A

Produktalternativer:

ALLE

overholder følgende produktspesifikasjoner:

Sikkerhet:

IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

GB4943-1995

IEC 60825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 Klasse 1 Laser/LED-produkt

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Klasse B

1

EN 61000-3-2:1995

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Tittel 47 CFR, Del 15 Klasse B

2

/ ICES-002, Utgave 2 / GB9254-88

AS / NZS 3548:1995

Tilleggsinformasjon:

Produktet overholder hermed kravene i EMC-direktivet 89/336/EØF og direktivet om lav spenning
73/23/EØF, og kan derfor bære CE-merket.

1) Produktet ble testet i en typisk konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems.

2) Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt to betingelser: (1) at denne
enheten ikke forårsaker skadelig interferens, og (2) at denne enheten godtar enhver mottatt interferens, også
interferens som kan forårsake uønsket drift.

Boise, Idaho USA

1 februar, 2001

KUN for spesielle bestemmelser, ta kontakt med:

Australia:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Europa:

Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor, eller
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Straße 110-140, D-71034 Böblingen
(Faks: +49-7031-14-3143

USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,
PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015
(Telefon: 208-396-6000)

background image

78 Appendiks A Skriverspesifikasjoner

NOWW