HP LaserJet 1000 Printer - Sikkerhetserklæring om laser

background image

Sikkerhetserklæring om laser

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) under det amerikanske næringsmiddeltilsynet
har laget forskrifter for laserprodukter fremstilt etter 1 august 1976. Overholdelse er påbudt for
produkter som markedsføres i USA. Skriveren er godkjent som et laserprodukt i “Klasse 1” etter
det amerikanske Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance
Standard i henhold til loven Radiation Control for Health and Safety av 1968.

Strålingen fra skriveren er fullstendig innelukket i beskyttende kabinetter og ytre deksler.
Laserstrålen kan ikke unnslippe skriveren ved normalt driftsforløp.

ADVARSEL!

Bruk av kommandoer, endringer eller fremgangsmåter som ikke er beskrevet i brukerhåndboken, kan
føre til du eksponeres for farlig stråling.