HP LaserJet 1000 Printer - Miljøvern

background image

Miljøvern

Hewlett-Packard Company forplikter seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig
måte. Dette produktet har flere egenskaper som reduserer innvirkningen på miljøet.

Ozonutslipp

Dette produktet produserer ikke nevneverdig ozongass (O

3

).

Energiforbruk

Energiforbruket går kraftig ned i strømsparingsmodus. Dette reduserer kostnader uten å påvirke
den høye ytelsen til produktet. Dette produktet er godkjent av E

NERGY

S

TAR

®

, et frivillig program

som er opprettet for å fremme utvikling av energisparende kontorutstyr.

E

NERGY

S

TAR

®

er et registrert merke i USA for United States Environmental Protection Agency

(amerikanske miljøvernsmyndigheter). Som E

NERGY

S

TAR

®

-partner, har Hewlett-Packard

Company fastsatt at dette produktet oppfyller E

NERGY

S

TAR

®

-retningslinjene for energisparing.

Hvis du vil vite mer, kan du se

http://www.epa/gov/energystar/

.

Tonerforbruk

I EconoMode bruker skriveren betydelig mindre toner

.

Dette forlenger tonerkassettens levetid.

Forbruk av utskriftsmateriale

Produktets funksjon for n-opp-utskrift (flere sider skrives ut på én side) kan redusere
papirforbruket og dermed spare naturressurser.

Plast

Plastdeler over 25 gram er merket i henhold til internasjonale standarder. Det er dermed lettere å
finne plastdeler som kan resirkuleres når produktet skal kasseres.

Utskriftstilbehør til HP LaserJet

I mange land kan utskriftstilbehøret til produktet (som tonerkassett, trommel og varmeelement)
sendes tilbake til Hewlett-Packard gjennom HP Printing Supplies Environmental Program. Dette
programmet er enkelt og kostnadsfritt, og er tilgjengelig i over 25 land. I alle nye pakninger med
HP tonerkassetter og forbruksvarer finner du informasjon og instruksjoner på flere språk.

background image

76 Appendiks A Skriverspesifikasjoner

NOWW

HP Printing Supplies Environmental Program

Siden 1990 har HP Printing Supplies Environmental Program samlet inn mer enn 39 millioner
brukte LaserJet-tonerkassetter, som ellers ville ha havnet på fyllinger over hele verden.
HP LaserJet-tonerkassetter og forbruksvarer sendes til innsamlingssentre før de videresendes i
større partier til våre resirkuleringspartnere for demontering. Resterende materiale sorteres og
omdannes til råmateriale som brukes av andre industrier til produksjon av ulike nyttige produkter.

Retur i USA.

For å spare miljøet anbefaler Hewlett-Packard at brukte tonerkassetter og forbruksvarer sendes
tilbake i store partier. Bunt sammen to eller flere tonerkassetter og bruk den enkle,
forhåndsfrankerte og forhåndsaddresserte UPS-etiketten i pakningen. Ønsker du ytterligere
informasjon i USA, kan du ringe (1) (-800) -340-2445 eller gå til web-området for
HP LaserJet-tilbehør på

http://www.ljsupplies.com/planetpartners/

.

Resirkuleringsretur utenfor USA.

Kunder utenfor USA bør ringe et lokalt HP salgs- og servicekontor, eller besøke følgende web-side
hvis de vil ha mer informasjon om HP Printing Supplies Environmental Program.

http://www.hp.com/ljsupplies/planet_recycle.html

Utskriftsmateriale

Denne skriveren kan bruke resirkulert utskriftsmateriale når materialet er i samsvar med
retningslinjene i

Guideline for Paper and Other Print Media

. Se

Ekstrautstyr og

bestillingsinformasjon

for bestillingsinformasjon. Dette produktet kan bruke resirkulert

utskriftsmateriale i henhold til DIN 19 309.