HP LaserJet 1000 Printer - Etiketter

background image

Etiketter

Når du skal velge etiketter, bør du ta hensyn til kvaliteten til følgende komponenter:

Klebemidler: Det selvklebende materialet må være stabilt ved 200 °C, som er skriverens
maksimumstemperatur.

Oppsett: Bruk kun etiketter uten synlige områder med underlagspapir. Hvis det er mellomrom
mellom etikettene, kan de løsne fra arket og føre til store fastkjøringsproblemer.

Krøll: Før utskrift skal etikettene ligge flatt uten å krumme seg mer enn 13 mm i alle retninger.

Tilstand: Bruk ikke etiketter med skrukker, bobler eller andre tegn som tyder på at de er i ferd
med å løsne.