HP LaserJet 1000 Printer - Konvolutter

background image

Konvolutter

Konvoluttutførelse

Konvoluttutførelsen er avgjørende. Konvoluttbretter kan være svært forskjellige, ikke bare fra
produsent til produsent, men også i én og samme eske fra samme produsent. Det er kvaliteten på
konvoluttene som bestemmer om utskriften blir vellykket. Når du skal velge konvolutter, bør du ta
hensyn til følgende:

Vekt: Vekten på konvoluttpapiret bør ikke overstige 105 g/m

2

, ellers kan det kjøre seg fast i

skriveren.

Utførelse: Før utskrift skal konvoluttene ligge flatt med mindre enn 6 mm krumming, og de
skal være lufttomme. Konvolutter som fanger luft kan forårsake problemer.

Tilstand: Pass på at konvoluttene ikke har skrukker, bretter eller andre former for skade.

Størrelse: Fra 90 x 160 mm til 178 x 254 mm.

Konvolutter med doble sidesømmer

Konvolutter med doble sidesømmer har loddrette sømmer i begge ender istedenfor diagonale
sømmer. Denne utførelsen har lettere for å bli skrukket. Kontroller at sømmen går helt ned til
hjørnet av konvolutten, som vist nedenfor.

Akseptabel

Uakseptabel

background image

NOWW

Retningslinjer for bruk av utskriftsmateriale 85

Konvolutter med selvklebende remser eller klaffer

Konvolutter med en selvklebende avrivningsremse eller med mer enn én forseglende klaff, må ha
en limtype som tåler varmen og trykket i skriveren: 200° C. De ekstra klaffene og remsene kan
føre til skrukker og bretter, som igjen kan føre til fastkjørt papir.

Oppbevaring av konvolutter

Riktig oppbevaring av konvolutter bidrar til god kvalitetsutskrift. Du bør lagre konvoluttene flatt.
Hvis de inneholder luft som lager luftbobler, kan de få skrukker under utskrift.