HP LaserJet 1000 Printer - Kort, og tykt utskriftsmateriale

background image

Kort, og tykt utskriftsmateriale

Du kan skrive på mange typer kort fra papirskuffen, deriblant kartotekkort og postkort. Noen kort
er bedre enn andre ettersom de er bedre utformet for å mates gjennom en laserskriver.

Hvis du vil ha best mulig ytelse, bør du ikke bruke utskriftsmateriale som er tyngre enn 157 g/m

2

.

Utskriftsmateriale som er for tykt, kan forårsake feilmating, stableproblemer, fastkjørt
utskriftsmateriale, dårlig tonerfiksering dårlig utskriftskvalitet, eller for mye mekanisk slitasje.

Merk

Du kan muligens skrive ut på tykt utskriftsmateriale hvis du ikke fyller innskuffen helt opp, og hvis du
bruker utskriftsmateriale som har en glatthetsverdi på 100-180 Sheffield.

Kortkonstruksjon

Glatthet: Kort som er 135-157 g/m

2

bør ha en glatthetsverdi på 100-180 Sheffield. Kort som

er 60-135 g/m

2

bør ha en glatthetsverdi på 100-250 Sheffield.

Utførelse: Kort bør ligge flatt med mindre enn 5 mm krumming.

Tilstand: Pass på at kortene ikke har skrukker, bretter eller andre former for skade.

Størrelse: Du bør bare bruke kort innenfor følgende størrelser:

Minimum: 76 x 127 mm

Maksimum: 216 x 356 mm

Retningslinjer for kort

Hvis kortene krøller seg eller setter seg fast, kan du skrive ut ved å bruke rett papirbane.

Still inn margene minst 2 mm fra kantene.

background image

86 Appendiks B Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

NOWW

background image

NOWW

87

C