HP LaserJet 1000 Printer - Papir

background image

Papir

For best mulig resultat bør du bruke vanlig (75 g/m

2

) papir. Pass på at papiret er av god kvalitet

uten kutt, hakk, rifter, flekker, løse partikler, støv, skrukker, porer eller bøyde eller brettede kanter.

Hvis du er usikker på hvilken papirtype du bruker (f.eks. bånd eller resirkulert), finner du dette på
etiketten på papirpakken.

Noen typer papir forårsaker problemer med utskriftskvaliteten, fastkjørt papir eller skader på
skriveren.

Merk

Bruk ikke brevhode som er skrevet ut med lavtempererte blekktyper, f.eks. de som brukes i noen former
for termografi.

Bruk ikke hevet brevhode.

Skriveren bruker varme og trykk for å feste toner til papiret. Forsikre deg om at alle ferdigtrykte skjemaer
og alt farget papir bruker blekk som tåler utskriftstemperaturen (200 °C per 0,1 sekund).

Papirbruk

Symptom

Papirproblem

Løsning

Dårlig utskriftskvalitet eller
tonerfeste.
Problemer med mating.

Papiret er for fuktig, for grovt, for
glatt eller preget.
Papiret er feilvare.

Prøv en annen papirtype: mellom
100-250 Sheffield og 4 til 6 %
fuktighetsinnhold.

Bitutfall, fastkjørt papir eller krøll.

Gal oppbevaringsmetode.

Oppbevar papiret flatt i den
fuktighetsbeskyttede
innpakningen.

Økt grå bakgrunnsskygge.

Kan være for tykt.

Bruk et papir med lavere vekt.

For mye krøll.
Problemer med mating.

Papiret er for fuktig, har gal
fiberretning eller kortfibret
sammensetning.

Bruk langfibret papir.
Skriv ut ved å bruke rett papirbane.

Fastkjørt papir eller skade på
skriveren.

Utskjæringer eller perforeringer.

Bruk ikke papir med utskjæringer
eller perforeringer.

Problemer med mating.

Frynsete kanter.

Bruk papir av god kvalitet.

background image

84 Appendiks B Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

NOWW