HP LaserJet 1000 Printer - Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

background image

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

HP LaserJet-skrivere har høy utskriftskvalitet. Skriveren håndterer en rekke forskjellige
utskriftsmaterialer, f.eks. skrivepapir (inkludert resirkulert papir), konvolutter, etiketter,
transparenter, vellum, samt egendefinert utskriftsmateriale. Egenskaper som vekt, struktur og
fuktighetsinnhold er viktige faktorer som påvirker skriverytelsen og utskriftskvaliteten.

Skriveren kan bruke en rekke forskjellige papirtyper og annet utskriftsmateriale i henhold til
retningslinjene i denne brukerhåndboken. Utskriftsmateriale som ikke er i samsvar med disse
retningslinjene, kan forårsake følgende problemer:

dårlig utskriftskvalitet

flere tilfeller av fastkjørt utskriftsmateriale

økt slitasje på skriveren, med etterfølgende reparasjon

For best mulig resultat bør du bruke papir og utskriftsmateriale fra HP. Hewlett-Packard Company
kan ikke anbefale bruk av andre merker. Hewlett-Packard kan ikke påvirke eller kontrollere
kvaliteten på andre produkter enn sine egne.

Det er mulig at utskriftsmateriale er i samsvar med alle retningslinjene i denne brukerhåndboken,
men likevel ikke produserer tilfredsstillende resultater. Dette kan skyldes feilhåndtering, ikke
godkjente temperatur- eller fuktighetsnivåer, eller andre faktorer som Hewlett Packard ikke har
kontroll over.

Før du kjøper store mengder med utskriftsmateriale, bør du passe på at det overholder de
kravene som er spesifisert i denne brukerhåndboken og i

Guidelines for Paper and Other Print

Media.

(Se

Ekstrautstyr og bestillingsinformasjon

hvis du vil vite mer om å bestille retningslinjene.)

Test alltid utskriftsmaterialet før du kjøper store mengder.

OBS!

Hvis du bruker utskriftsmateriale som ikke oppfyller Hewlett-Packards spesifikasjoner, kan det føre til
skriverproblemer og påfølgende reparasjon. Denne typen reparasjon dekkes ikke av Hewlett-Packard-
garantien eller serviceavtaler.