HP LaserJet 1000 Printer - C Garanti og lisens

background image

Garanti og lisens

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Hewlett-Packard programvarelisensavtale

Begrenset garantierklæring fra Hewlett-Packard

Begrenset garanti på tonerkassettens levetid

background image

88 Appendiks C Garanti og lisens

NOWW