HP LaserJet 1000 Printer - Begrenset garantierklæring fra Hewlett-Packard

background image

>1>=:2 A>1:2=0
2 #  %&'  *

background image

90 Appendiks C Garanti og lisens

NOWW

7.

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT AV LOKAL LOVGIVNING, ER RETTSMIDLENE I DENNE
GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM ER
NEVNT OVENFOR, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR TAP AV
DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE, ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESSKADER
(INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET
ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSSØKSMÅL ELLER ANNET. Enkelte land, stater eller provinser
tillater ikke unntak eller begrensninger i ansvaret for tilfeldige skader eller følgesskader. Begrensningen eller
unntaket ovenfor gjelder derfor muligens ikke for deg.

FOR FORBRUKERTRANSAKSJONER I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND: GARANTIVILKÅRENE I DENNE
ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, VERKEN UTELUKKER,
BEGRENSER ELLER ENDRER, OG ER I TILLEGG TIL, DE BINDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM
GJELDER SALGET AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

background image

NOWW

Begrenset garanti på tonerkassettens levetid 91