HP LaserJet 1000 Printer - Installere en delt skriver på Windows 2000

background image

Installere en delt skriver på Windows 2000

1

Avslutt alle programmer.

2

I Windows-systemkurven klikker du Start, velger Innstillinger og klikker Skrivere.

3

Dobbeltklikk på ikonet Legg til skriver.

4

Klikk Neste i Veiviser for skriverinstallasjon.

5

Velg Lokal skriver, fjern merket for Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk og
klikk Neste.

6

Velg Opprett en ny port, velg Local Port fra nedtrekkslisten Type og klikk Neste.

7

I dialogboksen som vises, skriver du inn det nye portnavnet (for eksempel,
\\datamaskinnavn\navn_på_delt_skriver) og klikker OK.

8

Velg Bruk følgende port, velg portnavnet du nettopp opprettet, fra listen og klikk Neste.

9

Klikk Har diskett.

10 Klikk Bla gjennom.

11 I dialogboksen Åpne velger du CD-ROM-stasjonen, velger den riktige INF-filen og klikker

Åpne.

12 Klikk på OK.

13 Velg skriverdriveren HP LaserJet 1000 fra listen, og klikk Neste.

14 Hvis du vil endre navnet på standardskriveren, skriver du inn det nye navnet i Skrivernavn.

15 Klikk på Neste.

16 Klikk på Neste.

17 Velg Ja, og klikk Neste.

18 Klikk Fullfør. Det skrives ut en testside for å kontrollere at skriveren er riktig installert.

background image

98 Appendiks E Installere delte skrivere

NOWW