HP LaserJet 1000 Printer - Installere en delt skriver på Windows 98 og Millennium

background image

Installere en delt skriver på Windows 98 og Millennium

1

Avslutt alle programmer.

2

I Windows-systemkurven klikker du Start, velger Innstillinger og klikker Skrivere.

3

Dobbeltklikk på ikonet Legg til skriver.

4

Klikk Neste i Veiviser for skriverinstallasjon.

5

Velg Nettverksskriver, og klikk Neste.

6

Skriv inn navnet på den delte nettverksressursen i Nettverksbane eller ressursnavn
(for eksempel, \\datamaskinnavn\navn_på_delt_skriver), og klikk Neste.

7

Klikk Har diskett.

8

Klikk Bla gjennom.

9

I dialogboksen Åpne, velger du CD-ROM-stasjonen, velger den riktige INF-filen og klikker OK.

10 Velg skriverdriveren HP LaserJet 1000 fra listen, og klikk Neste.

11 Hvis du vil endre navnet på standardskriveren, skriver du inn det nye navnet i Skrivernavn.

12 Klikk på Neste.

13 Velg Ja, og klikk Fullfør. Det skrives ut en testside for å kontrollere at skriveren er riktig

installert.

background image

NOWW

Installere en delt skriver på Windows 2000 97