HP LaserJet 1000 Printer - Installere en delt skriver på Windows XP

background image

Installere en delt skriver på Windows XP

1

Avslutt alle programmer.

2

I Windows-systemkurven klikker du Start og velger Control Panel (Kontrollpanel).

3

Dobbeltklikk Printers and Other Hardware (Skrivere og annen maskinvare).

4

Klikk Add a printer (Legg til en skriver).

5

Klikk Next (Neste) i Add Printer Wizard (Veiviser for skriver).

6

Velg Local printer (Lokal skriver), fjern merket for Automatically detect and install my
Plug and Play printer (Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk)
og klikk Next
(Neste)
.

7

Velg Create a new port (Opprett en ny port), velg Local Port (Lokal port) fra
nedtrekkslisten Type og klikk Next (Neste).

8

I dialogboksen som vises, skriver du inn det nye portnavnet (for eksempel,
\\datamaskinnavn\navn_på_delt_skriver) og klikker OK.

9

Velg Use the following port (Bruk følgende port), velg portnavnet du nettopp opprettet, fra
listen og klikk Next (Neste).

10 Klikk Have Disk (Har diskett).

11 Klikk Browse (Bla gjennom).

12 I dialogboksen Open (Åpne), velger du CD-ROM-stasjonen, velger den riktige INF-filen og

klikker Open (Åpne).

13 Klikk på OK.

14 Velg skriverdriveren HP LaserJet 1000 fra listen, og klikk Next (Neste).

15 Hvis du vil endre navnet på standardskriveren, skriver du inn det nye navnet i Printer name

(Skrivernavn).

16 Klikk på Next (Neste).

17 Klikk på Next (Neste).

18 Velg Yes (Ja), og klikk Next (Neste).

19 Klikk Finish (Fullfør). Det skrives ut en testside for å kontrollere at skriveren er riktig installert.

background image

NOWW