HP LaserJet 1000 Printer - Register

background image

Register 99

Register

A

Akustikk 72
America Online

få tilgang til støttetjenester 68

Avbryte utskriftsjobber 31

B

Bane for utskriftsmateriale

rengjøre 51

Begrenset garantierklæring 89
Bestillingsinformasjon 93
Bildedefekter

bitutfall 46
blass utskrift 46
bretter 48
bølget tekst 48
galt utformede tegn 47
grå bakgrunn 46
kontur av tonerspredning 48
krøllet utskriftsmateriale 48
loddrette gjentatte merker 47
loddrette streker 46
lys utskrift 46
løs toner 47
sideskjevhet 47
skrukker 48
tonerflekker 46, 47

Brevhode

skrive ut 24

C

CompuServe

få tilgang til støttetjenester 68

D

Delenummer 93
Delte skrivere

installere 95

E

EconoMode 31
Egendefinert utskriftsmateriale

skrive ut 25

Ekstrautstyr

bestille direkte 69
bestillingsinformasjon 93

Elektriske spesifikasjoner 72
Elektronisk hjelp

skriveregenskaper (driver) 29

Elektroniske støttetjenester 68
E

NERGY

S

TAR

-klasse 75

Etiketter

retningslinjer for bruk 84
skrive ut 22

Europeisk kundestøttesenter: 65

F

Fastkjøring

fjerne 52

Fastkjørt utskriftsmateriale

fjerne 52

FCC-overensstemmelse 74
Feilmeldinger

på skjermen 41
statuslysmønstre 39

Feilsøke

bildedefekter 46
fastkjørt utskriftsmateriale 52
feilmeldinger på skjermen 41
finne løsninger 38
håndtering av utskriftsmateriale: 42
problemer med utskrift 44
programvare 45
skriver 37
statuslysmønstre 39
utskriftskvalitet 46

Ferdigtrykte skjemaer

skrive ut 24

Finland, lasererklæring 79
Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale 52
Flere sider på ett papirark

skrive ut 30

Forskriftserklæringer 77
Fysiske spesifikasjoner 72

G

Garanti

begrenset 89
maskinvareservice 62
tonerkassett 91
utvidet 62

H

Hjelp til reparasjon av produkter 64
Hjelp, elektronisk 29
Hjelpeprogrammer

skaffe 69

HP Printing Supplies Environmental Program 76
HP SupportPack 62, 69

I

Innstillinger

skriveregenskaper (driver) 28
utskriftskvalitet 31

Installere

delte skrivere 95
programvare 7

J

Japansk EMI-erklæring 78

K

Kanadiske DOC-forskrifter 78
Komponenter, skriver 14
Konvolutter

retningslinjer for bruk 84
skrive ut 23

Koreansk EMI-erklæring 78

background image

100 Register

NOWW

Kort

retningslinjer for bruk 85
skrive ut 25

L

Lasererklæring for Finland 79
Lisensavtale, programvare 88

M

Maskinvare

garanti 62
konfigurere 7
utvidet garanti 62

Material Safety Data Sheet (Dataark for materialsikkerhet) 76
Matervalse

bytte 54
rengjøre 56

Miljømessig produktforvaltningsprogram 75
Miljøspesifikasjoner 72
Motortestside 59

N

n-opp-utskrift 30

O

Området rundt tonerkassetten

rengjøre 50

P

Papir

legge i 21
optimere utskriftskvalitet 20
retningslinjer for bruk 83
spesifikasjoner 81
støttede størrelser og typer 20
velge 20

Papirskuff 15
Problemer med håndtering av utskriftsmateriale 42
Problemer med papirhåndtering 42
Problemer med utskrift 44
Programvare

feilsøke 45
installere 7
lisensavtale 88

R

Rengjøre

Bane for utskriftsmateriale 51
matervalse 56
skriver 49

Resirkulere tonerkassetter 34

S

Salgskontoradresser 70
Samsvarserklæring 77
Service

finne godkjente leverandører 69
i USA og Canada 64
kontoradresser 70
maskinvare 62
retningslinjer for å pakke ned skriver 62
skjema 63
tilgjengelighet 62
utvidet garanti 62

Sikkerhetserklæring om laser 78

Skillepute

bytte 57

Skinner for utskriftsmateriale 16
Skjermmeldinger 41
Skrive ut

brevhode 24
egendefinert utskriftsmateriale 25
etiketter 22
ferdigtrykte skjemaer 24
konvolutter 23
kort 25
transparenter 22

Skriver

feilsøke 37
kapasitet og klassifisering 73
komponenter 14
legge utskriftsmateriale 21
maskinvarekonfigurasjon 7
motortestside 59
papirskuff 15
programvareinstallasjon 7
rengjøre 49
skinner for utskriftsmateriale 16
slå av 18
spenningsomforming 18
spesifikasjoner 72
statuslampe 15
statuslysmønstre 39
tonerdeksel 17
utskriftsbaner: 16

Skriverdrivere

skaffe 69

Skrivere, delte

installere 95

Skriveregenskaper (driver)

elektronisk hjelp 29
flere sider på ett papirark 30
innstillinger for utskriftskvalitet 31
n-opp-utskrift 30
tilgang til 28
vannmerker 30

Spare toner 31
Spenningsomforming 18
Spesifikasjoner

skriver 72
utskriftsmateriale 81

Standardinnstillinger

skriveregenskaper (driver) 28
utskriftskvalitet 31

Statuslampe 15
Statuslysmønstre 39
Strøm

slå av 18
spenningsomforming 18

Støtte

America Online 68
bestille ekstrautstyr og tilbehør 69
CompuServe 68
elektroniske tjenester 68
etter garantiperioden 66
Europeisk kundestøttesenter: 65
hjelp til reparasjon av produkter (USA og Canada) 64
HP Support Assistant CD 69
HP SupportPack 62, 69
lokale/regionale støttetelefonnumre 66
skaffe skriverdriver 69
tilgjengelighet 62
Web 68

background image

NOWW

Register 101

T

Tilbehør

bestille direkte 69
bestillingsinformasjon 93

Toner

EconoMode 31
omfordele 35

Tonerdeksel 17
Tonerkassett

begrenset garantierklæring 91
bytte 36
forventet levetid 34
lagre 34
resirkulere 34
tonerkassetter som ikke er fra HP 34

Transparenter

retningslinjer for bruk 84
skrive ut 22

Tykt utskriftsmateriale

retningslinjer for bruk 85

U

Utgangstilgjengelighet 73
Utskriftsbaner 16
Utskriftskvalitet

feilsøke 46
innstillinger 31
optimere 20

Utskriftsmateriale

brevhode, skrive ut 24
egendefinert, skrive ut 25
etiketter, skrive ut 22
ferdigtrykte skjemaer, skrive ut 24
konvolutter, skrive ut 23
kort, skrive ut 25
legge i 21
optimere utskriftskvalitet 20
retningslinjer for bruk 83
spesifikasjoner 81
støttede størrelser og typer 20
transparenter, skrive ut 22
velge 20

Utskriftsoppgaver

avbryte utskriftsjobber 31
flere sider på ett papirark 30
n-opp-utskrift 30
vannmerker 30

Utvidet garanti 62

V

Vannmerker 30
Verktøy

skaffe 69

W

Web

få tilgang til støttetjenester 68

background image

102 Register

NOWW

background image
background image
background image
background image

hp

LaserJet 1000