Pomoc usługi HP LaserJet 1000 Printer

background image

Instrukcja

obsługi

hp LaserJet 1000

background image
background image

HP Drukarka LaserJet serii 1000

Instrukcja obsługi

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

© Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

2001

Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja,
adaptacja lub tłumaczenie bez uprzedniej
pisemnej zgody są zabronione, z wyjątkami
przewidzianymi w prawach autorskich.

Użytkownik drukarki Hewlett-Packard, do której
odnosi się ta instrukcja obsługi jest upoważniony
do: a) wydrukowania kopii tej instrukcji obsługi do
celów OSOBISTYCH, WEWNĘTRZNYCH lub
FIRMOWYCH pod warunkiem, że kopie nie będą
przedmiotem sprzedaży, odsprzedaży ani nie
będą dystrybuowane; b) umieszczenia
elektronicznej kopii tej instrukcji na serwerze
sieciowym, pod warunkiem, że dostęp do
elektronicznej kopii jest ograniczony do
użytkowników drukarki Hewlett-Packard,
używających jej w celach OSOBISTYCH i
WEWNĘTRZNYCH.

Numer publikacji.
Q1342-ekranowa
Wydanie pierwsze: Październik 2001.

Gwarancja

Informacje podane w niniejszym dokumencie
mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.

Firma Hewlett-Packard nie udziela żadnych
gwarancji w odniesieniu do niniejszego materiału.
HEWLETT-PACKARD SZCZEGÓLNIE NIE
UDZIELA IMPLIKOWANEJ GWARANCJI NA
SPRZEDAWALNOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ DO
ŻADNYCH KONKRETNYCH CELÓW.

Hewlett-Packard nie przyjmuje odpowiedzialności
za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe,
wtórne lub inne szkody, które mogły powstać w
związku z wyposażeniem, funkcjonowaniem lub
użytkowaniem tego materiału.

Znaki towarowe

Microsoft

®

,MS Windows, Windows

®

i MS-DOS

®

są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation.

E

NERGY

S

TAR

®

jest jest zarejestrowanym w USA

znakiem Amerykańskiej Agencji Ochrony
Środowiska.

Netscape jest zarejestrowanym w USA znakiem
towarowym Netscape Communications
Corporation.

Zenographics jest zarejestrowanym w USA
znakiem towarowym Zenographics, Incorporated.

Wszystkie inne wymienione tu produkty mogą być
znakami towarowymi swoich firm.

background image

PLWW

Spis treści 3

Spis treści

1 Czynności początkowe

Sprawdzenie zawartości opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Przygotowanie miejsca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Właściwe otoczenie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Instalacja oprogramowania drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Przygotowanie kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Instalacja kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wkładanie materiałów do podajnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Podłączenie kabla USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Podłączenie przewodu zasilającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Diagnostyka drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Instalacja została zakończona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Opis obsługi drukarki

Identyfikacja składników drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Stan kontrolek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Podajnik papieru w drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prowadnice materiałów w podajnikach drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ścieżki wyjścia materiałów z drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Drzwiczki gniazda kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Wyłączanie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Opis charakterystyki napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 Materiały

Wybór papieru i innych materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wkładanie materiałów do podajników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Specjalne rodzaje materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Drukowanie na foliach i nalepkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Drukowanie na kopertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Drukowanie na papierze firmowym i formularzach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Drukowanie na kartach i materiałach o nietypowych formatach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Drukowanie

Korzystanie ze sterownika drukarki i systemu pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Właściwości drukarki (sterownik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pomocy ekranowa w wyborze właściwości drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Drukowanie znaków wodnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu materiału drukarskiego (druk n-up) . . . . . . . . . . . . . . 30
Anulowanie zlecenia druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Opis ustawień jakości druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tryb EconoMode (Oszczędzanie toneru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

background image

4 Spis treści

PLWW

5 Obsługa kasety z tonerem

Używanie kaset z tonerem firmy HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Zasady postępowania firmy HP dotyczące kaset z tonerem innych wytwórców. . . . . . . . . . . . 34

Przechowywanie kaset z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Okres używalności kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Odzysk kaset z tonerem na surowce wtórne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Oszczędzanie tonera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Rozmieszczanie tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zmiana kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6 Diagnostyka drukarki

Rozwiązywanie problemów technicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Nie następuje wydruk stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nastąpił wydruk stron, ale pojawił się problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Oprogramowanie jest zainstalowane, ale nie następuje wydruk stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Konfiguracje sygnałów świetlnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Komunikaty błędu wyświetlane na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Problemy z obsługą materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Problemy z oprogramowaniem drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Poprawa jakości druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Czyszczenie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Czyszczenie ścieżki wydruku w drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Usuwanie z drukarki zakleszczonych materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zmiana rolki pobierającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Czyszczenie rolki pobierającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Zmiana płytki rozdzielacza w drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Druk strony testowej silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

7 Obsługa i pomoc techniczna

Dostępność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Obsługa techniczna sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Rozszerzona gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Wskazówki dotyczące ponownego pakowania drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Formularz z informacjami dla punktu pomocy technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Pomoc techniczna firmy Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Obsługa klientów i punkty naprawcze (USA i Kanada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Europejskie centrum obsługi klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Krajowe/regionalne numery telefoniczne obsługi technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Usługi elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Sposoby otrzymywania komputerowych programów narzędziowych i informacji

elektronicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Bezpośrednie zamawianie akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy Hewlett-Packard . 69
Pomoc techniczna firmy Hewlett-Packard na dyskach kompaktowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Informacja o serwisie naprawczym firmy Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
HP SupportPack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Światowe biura handlowe i usługowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

background image

PLWW

Spis treści 5

Aneks A Charakterystyka techniczna drukarki

Charakterystyka techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zgodność z wymogami FCC (Federalna Komisja Łączności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Program ochrony środowiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Ochrona środowiska naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Informacje o bezpieczeństwie materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Oświadczenia dotyczące przepisów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Deklaracja zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Kanadyjskie przepisy DOC (Ministerstwa Komunikacji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Oświadczenie dotyczące EMI dla Korei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Japanese EMI statement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Oświadczenie dotyczące używania lasera w Finlandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Aneks B Charakterystyka techniczna materiałów

Charakterystyka techniczna materiałów do użycia w drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Obsługiwane formaty materiałów (drukarka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Wskazówki dotyczące używania materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Nalepki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Folie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Koperty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Karty i ciężkie materiały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Aneks C Gwarancja i warunki udzielania licencji

Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Ograniczona gwarancja trwałości kasety z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Aneks D Wyposażenie dodatkowe i składanie zamówień

Aneks E Instalacja współużywanych drukarek

Instalacja współużywanej drukarki w systemie Windows 98 i Windows Millenium . . . . . . . . . . . . . 96
Instalacja współużywanej drukarki w systemie Windows 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Instalacja współużywanej drukarki w systemie Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Indeks

background image

6 Spis treści

PLWW

background image

PLWW

7

1