HP LaserJet 1000 Printer - Diagnostyka drukarki

background image

Diagnostyka drukarki

Jeżeli zapalona jest kontrolka stanu na wierzchu drukarki, drukarka jest gotowa do wydruku.

Jeżeli nie świecą się żadne kontrolki, sprawdź, czy przewód zasilający i kabel USB są dobrze podłączone.

UWAGA

Przed podłączeniem kabla do drukarki należy zawsze odłączyć zasilanie drukarki. W przeciwnym razie może
nastąpić uszkodzenie drukarki.