HP LaserJet 1000 Printer - Instalacja oprogramowania drukarki

background image

Instalacja oprogramowania drukarki

Instalacja oprogramowania drukarki z dysku CD-ROM.

1

Wybierz opcję Instalacja na ekranie programu automatycznego uruchamiania. Jeżeli program
automatycznego uruchamiania nie otworzy się, na tacy systemowej Windows kliknij Start, kliknij opcję
Uruchom i wpisz x:\setup (gdzie x oznacza literę stacji dysków CD-ROM) i kliknij OK.

2

Zastosuj się do wyświetlonych wskazówek kreatora.

background image

10 Rozdział 1 Czynności początkowe

PLWW