HP LaserJet 1000 Printer - Wkładanie materiałów do podajnika

background image

Wkładanie materiałów do podajnika

1

Wsuń podajnik materiałów do wnętrza drukarki pod lekkim kątem do dołu, aż bezpiecznie osiądzie na
swoim miejscu.

2

Wysuń i porozsuwaj prowadnice materiałów, aby przygotować je do ułożenia materiałów w podajniku.

3

Włóż materiały do podajnika materiałów. Dosuń prowadnice tak, aby były wyrównane z materiałami.

4

Załóż pokrywę podajnika.

1

2

3

4

3

background image

PLWW

Podłączenie kabla USB 11