HP LaserJet 1000 Printer - Ścieżki wyjścia materiałów z drukarki

background image

Ścieżki wyjścia materiałów z drukarki

Pojemnik wyjściowy

Pojemnik wyjściowy znajduje się na górze drukarki. Wydruki są tam składane w prawidłowej kolejności
stron, kiedy zamknięte są drzwiczki otworu wyjściowego prostej ścieżki wydruku. Pojemnik wyjściowy
powinien być używany do wydruków zwykłych i dużych sortowanych dokumentów.

background image

PLWW

Identyfikacja składników drukarki 17

Prosta ścieżka wyjścia wydruku

Drzwiczki otworu wyjściowego prostej ścieżki wydruku przydają się do wydruków na kopertach, foliach,
materiałach ciężkich i innych materiałach, które mają tendencję do zwijania się podczas wydruku. Po
otwarciu drzwiczek otworu prostej ścieżki wydruku, drukowane materiały wychodzą z drukarki w odwrotnej
kolejności.

Uwaga

Drukowane materiały nie są układane w stos podczas użycia prostej ścieżki wydruku. Materiały upadają na
powierzchnię znajdującą się poniżej otworu ścieżki, jeżeli użytkownik nie odbiera ich po kolei z drukarki.