HP LaserJet 1000 Printer - Stan kontrolek

background image

Stan kontrolek

Konfiguracja sygnałów świetlnych kontrolek oznacza stan pracy drukarki.

Kontrolka “Gotowe”:

Oznacza, że drukarka jest gotowa do druku lub przetwarza dane.

Kontrolka “Uwaga”:

Oznacza, że podajnik drukarki jest pusty, drzwiczki gniazda kasety z tonerem

otwarte, kasety nie ma w gnieździe, lub że wystąpiły inne błędy.

Uwaga

Zapoznaj się z opisem konfiguracji sygnałów świetlnych, podanym w sekcji

Konfiguracje sygnałów świetlnych

.