HP LaserJet 1000 Printer - Wyłączanie zasilania

background image

Wyłączanie zasilania

W celu wyłączenia zasilania w drukarce należy odłączyć od drukarki przewód zasilający.

OSTRZEŻENIE!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania jakiejkolwiek pracy we wnętrzu drukarki, należy
odłączyć ją od źródła zasilania.