HP LaserJet 1000 Printer - 3 Materiały

background image

Materiały

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Wybór papieru i innych materiałów

Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów

Wkładanie materiałów do podajników

Drukowanie na foliach i nalepkach

Drukowanie na kopertach

Drukowanie na papierze firmowym i formularzach

Drukowanie na kartach i materiałach o nietypowych formatach

background image

20 Rozdział 3 Materiały

PLWW