HP LaserJet 1000 Printer - Drukowanie na foliach i nalepkach

background image

Drukowanie na foliach i nalepkach

Należy używać tylko takich folii i nalepek, które są zalecane do użytku w drukarkach laserowych, takich jak
folie HP i nalepki HP LaserJet. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka techniczna

materiałów do użycia w drukarce

.

UWAGA

Obejrzyj materiały w celu upewnienia się, czy nie są pomarszczone lub pozawijane i czy nie mają porwanych
brzegów lub brakujących nalepek.

UWAGA

Należy używać tylko takich arkuszy nalepek, w których nalepki nie są poprzedzielane odstępami. Taka
konstrukcja może spowodować odklejenie się nalepki z arkusza podczas wydruku i spowodować trudno
usuwalne zakleszczenie się materiału w drukarce.

W celu drukowania na foliach i nalepkach

1

Otwórz drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku.

2

Włóż materiały do podajnika materiałów. Upewnij się, że górna strona materiałów jest z przodu, a
strona do zadrukowania (szorstka) do góry.

3

Dopasuj prowadnice materiałów.

4

Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Kliknij kartę Paper (Papier), wybierz opcję Transparency (Folia) lub Labels (Nalepki) z rozwijanej
listy Optimize for (Zoptymalizuj dla:) i kliknij OK.

5

Wydrukuj dokument Usuwaj wydruki z tyłu drukarki w miarę drukowania, żeby się nie sklejały, i kładź
je na płaskiej powierzchni.

background image

PLWW

Drukowanie na kopertach 23