HP LaserJet 1000 Printer - Drukowanie na kartach i materiałach o nietypowych formatach

background image

Drukowanie na kartach i materiałach o nietypowych formatach

Urządzenie HP LaserJet serii 1000 może drukować na materiałach o nietypowych formatach lub kartach
o wymiarach od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

UWAGA

Upewnij się, że materiały nie są sklejone ze sobą przed włożeniem ich do podajnika.

Drukowanie na materiałach o nietypowych formatach lub na kartach

1

Otwórz drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku.

2

Połóż materiał wąskim brzegiem w kierunku drukarki, a stroną do zadrukowania do góry. Ustaw
prowadnice materiałów w pozycjach odpowiadających szerokości i długości materiałów.

3

Wybierz prawidłowy format materiału w sterowniku drukarki. (Ustawienia w programie używanym do
wydruku mogą zastąpić ustawienia właściwości drukarki.)

4

Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Kliknij kartę Paper (Papier), wybierz opcję Paper (Papier) z rozwijanej listy Optimize for
(Zoptymalizuj dla:)
i kliknij OK.

5

Wydrukuj dokument.

background image

26 Rozdział 3 Materiały

PLWW

background image

PLWW

27

4