HP LaserJet 1000 Printer - Drukowanie na kopertach

background image

Drukowanie na kopertach

Używaj tylko kopert przeznaczonych do drukarek laserowych. Dodatkowe
informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka techniczna materiałów do

użycia w drukarce

.

1

W celu uniknięcia zawijania się kopert podczas drukowania, otwórz
drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku.

2

Przed włożeniem kopert, rozsuń prowadnice materiałów na szerokość
nieco większą od szerokości kopert.

3

Połóż koperty końcem, na którym nakleja się znaczek w kierunku drukarki,
a stroną do zadrukowania do góry.

Uwaga

Jeżeli na krótszym brzegu kopert są skrzydełka, podawaj koperty do drukarki
tym brzegiem.

4

Ustaw prowadnice materiałów w pozycjach odpowiadających szerokości i
długości kopert. Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami
w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

. Kliknij kartę Paper (Papier),

wybierz opcję Envelope (Koperta) z rozwijanej listy Optimize for
(Zoptymalizuj dla:)
i kliknij OK.

5

Załóż pokrywę podajnika.

1

3

4

2

5

background image

24 Rozdział 3 Materiały

PLWW