HP LaserJet 1000 Printer - Drukowanie na papierze firmowym i formularzach

background image

Drukowanie na papierze firmowym i formularzach

Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach

1

Materiały należy wkładać górną częścią w kierunku drukarki, stroną do zadrukowania do góry. Ustaw
prowadnice materiałów w pozycjach odpowiadających szerokości i długości materiałów.

2

Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Kliknij kartę Paper (Papier), wybierz opcję Paper (Papier) z rozwijanej listy Optimize for
(Zoptymalizuj dla:)
i kliknij OK.

3

Wydrukuj dokument

Uwaga

W celu wydrukowania pierwszej strony listu na papierze firmowym, a pozostałych stron na zwykłym papierze,
włóż zwykły papier firmowy do podajnika. Połóż kartę papieru firmowego na wierzchu zwykłego papieru.
Drukarka automatycznie pobierze do druku najpierw papier firmowy.

background image

PLWW

Drukowanie na kartach i materiałach o nietypowych formatach 25