HP LaserJet 1000 Printer - Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów

background image

Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów

Temperatura utrwalacza drukarki ma wpływ na jakość wydruku. Różne rodzaje materiałów wymagają innej
temperatury utrwalacza drukarki w celu optymalizacji jakości druku. W sterowniku drukarki można określić
rodzaj używanych materiałów do drukowania. Powoduje to ustawienie temperatury utrwalacza
odpowiedniej do używanego materiału.

W celu zmiany rodzaju materiału w sterowniku drukarki

1

Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

2

Kliknij kartę Paper (Papier).

3

Wybierz rodzaj materiału na rozwijanej liście Optimize for (Zoptymalizuj dla).

4

Kliknij OK.

Uwaga

Szybkość druku zostaje automatycznie zmniejszona w czasie drukowania na materiałach o nietypowych
formatach.

background image

PLWW

Wkładanie materiałów do podajników 21