HP LaserJet 1000 Printer - Wkładanie materiałów do podajników

background image

Wkładanie materiałów do podajników

Podajnik ma maksymalną pojemność 250 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m

2

lub mniejszej ilości

arkuszy ciężkiego materiału (stos o wysokości 25 mm lub mniejszy). Materiał należy zakładać górną
częścią w kierunku drukarki, stroną do zadrukowania do góry. W celu uniknięcia zakleszczenia materiału
w drukarce, zawsze należy dopasować prowadnice do szerokości materiału.

UWAGA

Jeżeli materiały są pomarszczone, pozaginane lub uszkodzone, mogą się one zakleszczyć w drukarce.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka techniczna materiałów do użycia w drukarce

.

Uwaga

Przy dodawaniu nowych materiałów do pojemnika należy zawsze wyjmować cały stos z podajnika i wyrównać go
wraz z dodanymi materiałami. Pomaga to zapobiegać pobieraniu jednocześnie ponad jednej strony z podajnika
i zmniejsza niebezpieczeństwo zakleszczenia się materiałów.