HP LaserJet 1000 Printer - Anulowanie zlecenia druku

background image

Anulowanie zlecenia druku

Można anulować zlecenie druku z używanego programu lub z kolejki wydruku.

W celu natychmiastowego zatrzymania drukarki wyjmij pozostały papier z drukarki. Po zatrzymaniu
wydruku, skorzystaj z jednej z następujących opcji:

Program komputerowy: Na ekranie pojawia się zwykle pole dialogowe, umożliwiając anulowanie
zlecenia druku.

Kolejka wydruku w systemie Windows: Jeżeli zlecenie druku czeka w kolejce (pamięci komputera)
lub w buforze drukarki usuń je w oknie Drukarka.

Jeżeli kontrolka stanu na panelu sterowania nadal miga po anulowaniu zlecenia druku, wciąż trwa
wysyłanie zlecenia druku z komputera do drukarki. Usuń zlecenie w kolejki wydruku albo poczekaj na
zakończenie wysyłania danych przez komputer. Drukarka powróci do stanu gotowości.