HP LaserJet 1000 Printer - Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu materiału drukarskiego (druk n-up)

background image

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu materiału drukarskiego
(druk n-up)

Można wybrać liczbę stron do wydrukowania na pojedynczym arkuszu materiału. Po wybraniu opcji
wydruku ponad jednej strony na arkuszu, drukowane strony będą pomniejszone i ułożone na stronie w
normalnej kolejności wydruku. Można maksymalnie drukować 9 stron na jednym arkuszu materiału.

Drukowanie wielu stron na arkuszu

1

W używanym programie otwórz sterownik drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości

drukarki (sterownik)

.

2

Kliknij kartę Finishing (Wykańczanie).

3

Na rozwijanej liście Pages Per Sheet (Strony na arkuszu) wybierz liczbę drukowanych stron na
jednym arkuszu papieru.

4

W celu wydrukowania ramek wokół każdej strony wybierz opcję Print Page Borders (Drukuj ramki
strony)
.

5

W celu wybrania kolejności wydruku stron na arkuszu wybierz odpowiednią opcję z rozwijanej listy
Page Order (Kolejność stron).

6

Kliknij OK.

background image

PLWW

Anulowanie zlecenia druku 31