HP LaserJet 1000 Printer - Pomocy ekranowa w wyborze właściwości drukarki

background image

Pomocy ekranowa w wyborze właściwości drukarki

System pomocy ekranowej w obsłudze właściwości drukarki (sterownika) zawiera szczegółowe informacje
o dostępnych funkcjach drukarki System pomocy pomaga w wykonaniu czynności związanych ze zmianą
standardowych ustawień drukarki.

W celu uruchomienia systemu pomocy do właściwości drukarki, otwórz właściwości drukarki i kliknij kartę
Printer Properties (Właściwości drukarki)

i kliknij opcję Help (Pomoc).

background image

30 Rozdział 4 Drukowanie

PLWW