HP LaserJet 1000 Printer - Właściwości drukarki (sterownik)

background image

Właściwości drukarki (sterownik)

Ustawienia właściwości drukarki służą do kontroli pracy drukarki. Można zmienić ustawienia standardowe,
np. format i rodzaj materiałów, drukowanie wielu stron na jednej kartce papieru (druk n-up), rozdzielczość
i znaki wodne. Właściwości drukarki można wybierać w następujący sposób:

Za pomocą programu używanego do drukowania. Zmiany dotyczą jedynie ustawień używanego
programu.

W systemie operacyjnym Windows. Zmiany dotyczą ustawień standardowych wszystkich przyszłych
wydruków.

Uwaga

Ponieważ w wielu programach komputerowych stosowane są różne sposoby dostępu do właściwości drukarki,
następująca sekcja zawiera opis najbardziej typowych sposobów używanych w systemach Windows 98, 2000,
Millennium, and Windows XP.

Zmiany dotyczą jedynie ustawień używanego programu.

Uwaga

Jest to najbardziej typowy sposób, choć poszczególne czynności mogą się różnić w innych programach.

1

W menu File (Plik) w używanym programie kliknij opcję Print (Drukuj).

2

W polu dialogowym Print (Drukuj) kliknij opcję Properties (Właściwości).

3

Zmień ustawienia i kliknij OK.

Zmiana ustawień standardowych we wszystkich przyszłych wydrukach w
systemach operacyjnych Windows 98, 2000, and Millennium

1

Na tacy systemowej Windows kliknij Start, wybierz Ustawienia i kliknij Drukarki.

2

Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę HP LaserJet 1000.

3

Kliknij opcję Właściwości.

4

Zmień ustawienia i kliknij OK.

Uwaga

W systemie Windows 2000 wiele z tych funkcji dostępnych jest w menu Preferencje drukowania.

Zmiana ustawień standardowych we wszystkich przyszłych wydrukach w
systemie Windows XP

1

Na tacy systemowej Windows kliknij Start i wybierz Panel sterowania.

2

Dwukrotnie kliknij ikonę Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware).

3

Kliknij opcję Drukarki i faksy (Printers and Faxes).

4

Prawym klawiszem myszy kliknij ikonę HP LaserJet 1000.

5

Kliknij opcję Właściwości (Properties).

6

Zmień ustawienia i kliknij OK.

background image

PLWW

Korzystanie ze sterownika drukarki i systemu pomocy 29