HP LaserJet 1000 Printer - Opis ustawień jakości druku

background image

Opis ustawień jakości druku

Ustawienia drukarki mają wpływ na stopień kontrastu wydruku i sposobu drukowania grafiki. Można też je
użyć do optymalizacji jakości druku na specjalnych rodzajach materiałów. Dodatkowe informacje znajdują
się w sekcji

Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów

.

Ustawienia można zmienić w sterowniku drukarki, aby przystosować je do potrzeb wydruku. Istnieją
następujące ustawienia:

Najlepsza jakość: Wydruk ma rozdzielczość 600 dpi i najlepszą jakość druku. Jest to standardowe
ustawienie.

300 dpi: Rozdzielczość jest trochę zmniejszona w celu przyspieszenia wydruku.

Nietypowy: Można skorzystać z tej opcji do określenia nietypowych ustawień jakości druku.

Tryb EconoMode (oszczędzanie toneru): Wydruk tekstu realizowany z mniejszą ilością toneru. To
ustawienie przydaje się do wydruków próbnych.

W celu zmiany ustawień jakości druku

1

Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

2

Kliknij kartę Finishing (Wykańczanie).

3

Wybierz opcję Print Quality (Jakość druku).

4

W celu zmiany ustawień wydruku i grafiki wybranej opcji kliknij kartę Details (Szczegóły).