HP LaserJet 1000 Printer - Tryb EconoMode (Oszczędzanie toneru)

background image

Tryb EconoMode (Oszczędzanie toneru)

Doskonałym sposobem wydłużenia okresu użyteczności kasety z tonerem jest korzystanie z trybu
EconoMode. W trybie tym drukarka używa znacznie mniej tonera niż w normalnym trybie drukowania.
Wydrukowany obraz jest znacznie jaśniejszy, ale nadaje się do wydruków próbnych lub kontrolnych.

W celu włączenia trybu EconoMode otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

. Kliknij kartę Finishing (Wykończenie) wybierz opcję EconoMode

(Save Toner) (EconoMode (Oszczędzanie toneru) i kliknij OK

background image

32 Rozdział 4 Drukowanie

PLWW

background image

PLWW

33

5