HP LaserJet 1000 Printer - 5 Obsługa kasety z tonerem

background image

Obsługa kasety z tonerem

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Używanie kaset z tonerem firmy HP

Przechowywanie kaset z tonerem

Okres używalności kasety z tonerem

Odzysk kaset z tonerem na surowce wtórne

Oszczędzanie tonera

Rozmieszczanie tonera

Zmiana kasety z tonerem

background image

34 Rozdział 5 Obsługa kasety z tonerem

PLWW