HP LaserJet 1000 Printer - Okres używalności kasety z tonerem

background image

Okres używalności kasety z tonerem

Okres używalności kasety z tonerem zależy od ilości tonera używanego do wydruków. Przy wydrukach
tekstu pokrywającego 5 procent materiału, standardowa kaseta z tonerem (C7115A) starcza na wydruk
około 2500 stron przy ustawieniu poziomu gęstości druku na wartości 3 i wyłączeniu trybu EconoMode
(są to ustawienia standardowe).